Építész szakmacsoport


Az ember ősidők óta építí, formálja, alakítja környezetét, létrehozva ezzel a mindig változó, megújuló épített környezetet. Épületekben élünk, tevékenykedünk, dolgozunk. Ezért fontos számunkra, hogy az ember alkotta épített környezet minél szebb, kellemesebb, célszerűbb és gazdaságosabb legyen. Mindezek megvalósításával az építőipar különböző szakterületei foglalkoznak. Iskolánkban 1969-ben kezdődött aközépfokú építőipari képzés, az ország első 10 építőipari szakközépiskolájának egyikeként. Szakterületeink választéka 1995-ben szakiskolai szakokkal bővült. A folyton megújuló szakképzési struktúrában jelenleg a legkorszerűbb, 2013/14. tanévtől indult, felfutó rendszerben folyik az építészeti oktatás, a következő szinteken és szakmákban:

Szakközépiskolai szinten:

 • 54 582 03 Magasépítő technikus szakon

Szakiskolai szinten:

 • 34 582 01 Ács
 • 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó
 • 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló
Szakközépiskolai szinten 9. évfolyamon kezdődik az új típusú szakmai képzés, amely a 2013/2014-es tanévben került bevezetésre. A korábbi évekhez képest magasabb óraszámban szerepelnek a szakmai tantárgyak, valamint 9. 10. és 11. évfolyamon összefüggő nyári gyakorlaton is részt vesznek a diákjaink. A 12. évfolyam sikeres befejezése után érettségi vizsgát tehetnek tanulóink, amely a képzéshez igazodva szintén új típusú lesz. A közismereti tantárgyak mellett, szakmai érettségit is kötelező tenni. Legelőször a 2016/17. tanév végén lesz ilyen új típusú érettségi vizsga. (A 2013/14. tanévet megelőző években jelentkezők számára a szakmai tantárgy még csak választható érettségi tárgyként szerepelt.) Így sikeres érettségi után tanulóink egy év alatt szerezhetnek technikus képesítést (a korábbi két év helyett)! A képzés teljes idejére az összes szakmai óra 60%-a elméleti, 40%-a gyakorlati jellegű. A szakirányon ágazati képzés zajlik, ahol a szakma tudnivalóinak elsajátítása mellett szakmai idegen nyelvet (németet, vagy angolt) is tanulnak. A tanulók, a korábban megszerzett informatikai és építész rajzi ismereteikre alapozva ArchiCAD képzést is kapnak. Ez egy építésztervezők által széles körben alkalmazott látványos számítógépes rajzprogram. Kellő tudást kapnak gazdasági, jogi és szervezési ismeretekből, így a képzést követő néhány éven belül önálló vállalkozóvá is válhatnak. Az öt éves szakképzés komplex vizsgával zárul , mely írásbeli-, gyakorlati- és szóbeli vizsgarészből áll. Azoknak a tanulóknak, akik más iskolában vagy szakon érettségiztek, és azután szeretnének a szakunkon technikus képesítést szerezni, továbbra is két éves a képzés.
A magasépítési technikus szak feladata , hogy olyan szakembereket képezzen, akik képesek az építőipari szakmunkák elméleti és gyakorlati feladatainak ellátására, a kivitelezési munkák végrehajtására, irányítására és ellenőrzésére.Az építész szakma sajátossága és egyben szinte egyedi értéke, hogy olyan személyiséget igényel, ahol a jó kézügyesség, a kreativitás és a gyakorlatias, praktikus gondolkodás egyaránt jelen van.Célunk olyan korszerűen képzett szakemberek kibocsátása, akik magas színvonalon, megbízhatóan tudják segíteni az építés gyakorlati kivitelezését, a mérnöki munka megvalósítását.


 • Szakközépiskolai képzésről általában...

  • A 9. évfolyamon a közismereti tanórák száma heti 25; 5 tanóra elmélet és 5 tanóra gyakorlat a szakmai órák száma. A tanév végén 70 óra egybefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt a diákok.
  • A 10. évfolyamon a szakmai elmélet 6 tanóra, a szakmai gyakorlat 5 tanóra. A tanév végén 105 óra egybefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt a diákok.
  • A 11. évfolyamon a közismereti tanórák száma heti 26; 7 tanóra elmélet és 5 tanóra gyakorlat a szakmai órák száma. A tanév végén 140 óra egybefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt a diákok.
  • A 12. évfolyamon a közismereti tanórák száma heti 23; 8 tanóra elmélet és 7 tanóra gyakorlat a szakmai órák száma.
  • A 13. évfolyamon (érettségi után) heti 13 tanóra elmélet és 22 tanóra gyakorlat a szakmai órák száma.


  [dokumentumok/Szakképzések/magasépítő technikus] mappa

  5458203_Magasepito_technikus.pdf
  (2015.11.02 12:53) 660.71 KB

  54_582_03_Magasepito_technikus_2012.pdf
  (2015.11.02 13:00) 363.94 KB

  magasepito_technikus_54_582_03.pdf
  (2016.01.07 14:31) 2.76 MB