PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018.

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK

Felvételi vizsga: nincs

A felvétel feltétele:

 1. Valamennyi szakmacsoportban/szakképzésben az általános iskola eredményes befejezése.
 2. A választott szakmának megfelelő egészségügyi alkalmasság.
 3. 1324-es kódszámú (Festő, mázoló, tapétázó) szakképesítés választása esetén, pályaalkalmassági vizsgálaton is részt kell venni.

Rangsorolás:
A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai 8. osztályos félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján történik, valamennyi osztályzattal értékelt tantárgy figyelembe vételével. Azonos tanulmányi átlag esetén az érintett tanulók rangsorrendjét a műszaki szakmacsoportokban a matematika, fizika, informatika, technika, idegen nyelv 8. osztályos félévi osztályzatainak átlaga dönti el. Amennyiben a jelentkezett tanuló az iskolán belül több szakmát is megjelölt, úgy valamennyi területen rangsorolásra kerül.
A szakközépiskolába jelentkezőknek, az érdeklődésnek megfelelően, érdemes több szakmacsoportot, és azon belül több szakképesítést is megjelölni!

Kollégiumi elhelyezés lehetősége:
A fiúkat és lányokat a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményegységeiben, az iskola 200m-es körzetében tudjuk elhelyezni.

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:

 • Iskolánk a szakgimnáziumában az alábbi sajátos nevelési igényű tanulókat fogadja:
  • egyéb pszichés fejlődési (tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási) zavarral küzdő tanulók.
 • A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort.
 • A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett – kötelezően –, gyógypedagógus irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül.
 • A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket kaphat. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok:

 • Az ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanulókat iskolánk a felvételi eljárás során korlátozás nélkül fogadja.
 • Felvételük ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort.
További információk:
 • Valamennyi szakközépiskolai szakképzés a 9. évfolyamtól kezdődően - az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakmai elméleti, szakmai gyakorlati és közismereti képzést is magába foglaló – 3 szakképzési évfolyamon (9-10-11.) történik.
 • A szakképző évfolyamokon modulrendszerű oktatás folyik, amelynek végén a tanulók OKJ-s szakképesítést szereznek. Ezt követően lehetőségük nyílik:
  • munkába állni
  • két év alatt érettségi vizsgát tenni
  • ezt követően továbbtanulhatnak technikusi szakon vagy felsőoktatásban.
 • Érettségivel vagy befejezett szakközépiskolai/gimnáziumi 10. osztállyal két évfolyamos szakközépiskolai képzésbe lehet bekapcsolódni.
 • Lehetőség van a második szakképesítés ingyenes megszerzésére, iskolarendszerű esti tagozatos képzés keretében, ami szintén két éves. A belépés korhatár nélküli, a szakmai gyakorlat külső képzőhelyen tanulószerződéssel teljesíthető.
 • A szakképzés megkezdésekor (a 9. évfolyamon) a gyakorlati képzés műszaki területen tanműhelyben (iskolai vagy gazdálkodó szervezetnél), a további szakképző évfolyamokon tanulószerződéssel, külső gyakorlóhelyen, gazdálkodó szervezeteknél történik.
 • A tanulók a szakképző évfolyamokon a megyében hiányszakmának minősülő szakképesítésekben – tanulmányi eredménytől függően – havi rendszerességgel tanulmányi ösztöndíjat kapnak. A szakmai záróvizsgákat követően a megszerzett szakképesítésük alapján Europass nemzetközi bizonyítvány-kiegészítőt is igényelhetnek.