PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018.

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK

Belső kód Ágazat Választható nyelv Egyéb információ
(pl. szakmai továbbhaladás a 12. évf. után…)
1320 XVI. Építőipar angol, német
Kőműves

Új szakképesítés!

Jelenleg városi és állami (Szabóky Adolf) ösztöndíjjal támogatott hiányszakma.

1321 XVI. Építőipar angol, német
Burkoló

Új szakképesítés!

Jelenleg városi és állami (Szabóky Adolf) ösztöndíjjal támogatott hiányszakma.

Lányok jelentkezését is várjuk!
1322 XVI. Építőipar angol, német
Ács

Jelenleg városi és állami (Szabóky Adolf) ösztöndíjjal támogatott hiányszakma.

1323 XVI. Építőipar angol, német
Tetőfedő

Új szakképesítés!

1324 XVI. Építőipar angol, német
Festő, mázoló, tapétázó

Jelenleg városi és állami (Szabóky Adolf) ösztöndíjjal támogatott hiányszakma.

Lányok jelentkezését is várjuk!

AZ ÉPÍTŐIPARI SZAKMÁK TÖBBSÉGE HIÁNYSZAKMA, MOST ÉS A JÖVŐBEN IS BIZTOS MEGÉLHETÉST KÍNÁLNAK! NÉHÁNY ÉV GYAKORLAT UTÁN KIS BEFEKTETÉSSEL, ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓKÉNT, TE LEHETSZ SAJÁT SIKEREID KOVÁCSA!
VÁLASSZ EGY HOZZÁD ILLŐ KÉZMŰVES SZAKMÁT!


Belső kód Ágazat Választható nyelv Egyéb információ
(pl. szakmai továbbhaladás a 12. évf. után…)
1325 VIII. Épületgépészet angol, német
Hűtő-és légtechnikai rendszerszerelő

1326 VIII. Épületgépészet angol, német
Központifűtés-és gázhálózat-rendszerszerelő

Jelenleg városi és állami (Szabóky Adolf) ösztöndíjjal támogatott hiányszakma.

HA ÉRDEKEL A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSA ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA, AKKOR EZ A SZAKMA A HOZZÁD ILLŐ!


Belső kód Ágazat Választható nyelv Egyéb információ
(pl. szakmai továbbhaladás a 12. évf. után…)
1327 VIII. Épületgépészet angol, német
Víz, - csatorna- és közmű-rendszerszerelő

Jelenleg városi ösztöndíjjal támogatott hiányszakma.

HA ÉRDEKEL A KORSZERŰ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA, JÓL KERESŐ SZAKMÁT, VÁLTOZATOS MUNKAHELYEKEN ÉRDEKES MUNKÁT SZERETNÉL, AKKOR EZ A SZAKMA A HOZZÁD ILLŐ!


Belső kód Ágazat Választható nyelv Egyéb információ
(pl. szakmai továbbhaladás a 12. évf. után…)
1328 XI. Villamosipar és elektronika angol, német
Villanyszerelő

Jelenleg városi ösztöndíjjal támogatott hiányszakma.

A VILLANYSZERELŐ SZINTE EZERMESTER!
PIACKÉPES SZAKMA!
MUNKÁJA NÉLKÜL HÁZTARTÁS, CÉG, PLÁZA, A KÖZTERÜLETET ELLÁTÓK SEM TUDNÁNAK MŰKÖDNI.
AKI SZERETI A KIHÍVÁSOKAT, MEGTALÁLJA A SZÁMÍTÁSÁT EBBEN A SZAKMÁBAN!


Felvételi vizsga: nincs

A felvétel feltétele:

 1. Valamennyi szakmacsoportban/szakképzésben az általános iskola eredményes befejezése.
 2. A választott szakmának megfelelő egészségügyi alkalmasság.
 3. 1324-es kódszámú (Festő, mázoló, tapétázó) szakképesítés választása esetén, pályaalkalmassági vizsgálaton is részt kell venni.

Rangsorolás:
A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai 8. osztályos félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján történik, valamennyi osztályzattal értékelt tantárgy figyelembe vételével. Azonos tanulmányi átlag esetén az érintett tanulók rangsorrendjét a műszaki szakmacsoportokban a matematika, fizika, informatika, technika, idegen nyelv 8. osztályos félévi osztályzatainak átlaga dönti el. Amennyiben a jelentkezett tanuló az iskolán belül több szakmát is megjelölt, úgy valamennyi területen rangsorolásra kerül.
A szakközépiskolába jelentkezőknek, az érdeklődésnek megfelelően, érdemes több szakmacsoportot, és azon belül több szakképesítést is megjelölni!

Kollégiumi elhelyezés lehetősége:
A fiúkat és lányokat a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményegységeiben, az iskola 200m-es körzetében tudjuk elhelyezni.

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:

 • Iskolánk a szakgimnáziumában az alábbi sajátos nevelési igényű tanulókat fogadja:
  • egyéb pszichés fejlődési (tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási) zavarral küzdő tanulók.
 • A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort.
 • A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett – kötelezően –, gyógypedagógus irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül.
 • A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket kaphat. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok:

 • Az ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanulókat iskolánk a felvételi eljárás során korlátozás nélkül fogadja.
 • Felvételük ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort.
Nyílt napok ideje (Kód: 1320-tól 1328-ig):
2016. november 15.

8:00- 8:30-ig: Az intézmény bemutatása a pályaválasztó tanulóknak és szüleiknek
8:45-től 11:25-ig: Nyílt tanítási órák (honlapunkon részletes tájékoztató olvasható a nyílt órákról)
16:00 órától: Tájékoztató, tanműhely-és laborlátogatás a pályaválasztó tanulóknak és szüleiknek.

2016. november 17.

8:00- 8:30-ig: Az intézmény bemutatása a pályaválasztó tanulóknak és szüleiknek
8:45-től 11:25-ig: Nyílt tanítási órák (honlapunkon részletes tájékoztató olvasható a nyílt órákról)
16:00 órától: Tájékoztató, tanműhely-és laborlátogatás a pályaválasztó tanulóknak és szüleiknek.

2016. december 08.

15:00- 17:00-ig: "Találj rá a leendő szakmádra" - szakmai gyakorlati bemutatók.
17:00 órától 17:30-ig: Tanulóink fotóiból és volt diákjaink fotóiból, rajzaiból nyíló kiállítás megnyitója.

További információk:

 • Valamennyi szakközépiskolai szakképzés a 9. évfolyamtól kezdődően - az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakmai elméleti, szakmai gyakorlati és közismereti képzést is magába foglaló – 3 szakképzési évfolyamon (9-10-11.) történik.
 • A szakképző évfolyamokon modulrendszerű oktatás folyik, amelynek végén a tanulók OKJ-s szakképesítést szereznek. Ezt követően lehetőségük nyílik:
  • munkába állni
  • két év alatt érettségi vizsgát tenni
  • ezt követően továbbtanulhatnak technikusi szakon vagy felsőoktatásban.
 • Érettségivel vagy befejezett szakközépiskolai/gimnáziumi 10. osztállyal két évfolyamos szakközépiskolai képzésbe lehet bekapcsolódni.
 • Lehetőség van a második szakképesítés ingyenes megszerzésére, iskolarendszerű esti tagozatos képzés keretében, ami szintén két éves. A belépés korhatár nélküli, a szakmai gyakorlat külső képzőhelyen tanulószerződéssel teljesíthető.
 • A szakképzés megkezdésekor (a 9. évfolyamon) a gyakorlati képzés műszaki területen tanműhelyben (iskolai vagy gazdálkodó szervezetnél), a további szakképző évfolyamokon tanulószerződéssel, külső gyakorlóhelyen, gazdálkodó szervezeteknél történik.
 • A tanulók a szakképző évfolyamokon a megyében hiányszakmának minősülő szakképesítésekben – tanulmányi eredménytől függően – havi rendszerességgel tanulmányi ösztöndíjat kapnak. A szakmai záróvizsgákat követően a megszerzett szakképesítésük alapján Europass nemzetközi bizonyítvány-kiegészítőt is igényelhetnek.