PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2019/2020.

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK

Belső kód Ágazat Választható nyelv Egyéb információ
1320 XVI. Építőipar angol, német
Kőműves

Jelenleg városi és állami (Szabóky Adolf) ösztöndíjjal támogatott hiányszakma.

1321 XVI. Építőipar angol, német
Burkoló

Jelenleg városi és állami (Szabóky Adolf) ösztöndíjjal támogatott hiányszakma.

Lányok jelentkezését is várjuk!
1322 XVI. Építőipar angol, német
Ács

Jelenleg városi és állami (Szabóky Adolf) ösztöndíjjal támogatott hiányszakma.

1323 XVI. Építőipar angol, német
Tetőfedő

1324 XVI. Építőipar angol, német
Festő, mázoló, tapétázó

Jelenleg városi és állami (Szabóky Adolf) ösztöndíjjal támogatott hiányszakma.

Lányok jelentkezését is várjuk!

AZ ÉPÍTŐIPARI SZAKMÁK TÖBBSÉGE HIÁNYSZAKMA, MOST ÉS A JÖVŐBEN IS BIZTOS MEGÉLHETÉST KÍNÁLNAK! NÉHÁNY ÉV GYAKORLAT UTÁN KIS BEFEKTETÉSSEL, ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓKÉNT, TE LEHETSZ SAJÁT SIKEREID KOVÁCSA!


Belső kód Ágazat Választható nyelv Egyéb információ
(pl. szakmai továbbhaladás a 12. évf. után…)
1326 VIII. Épületgépészet angol, német
Hűtő-és légtechnikai rendszerszerelő

1327 VIII. Épületgépészet angol, német
Központifűtés-és gázhálózat-rendszerszerelő

Jelenleg városi és állami (Szabóky Adolf) ösztöndíjjal támogatott hiányszakma.

HA ÉRDEKEL A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSA ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA, AKKOR EZ A SZAKMA A HOZZÁD ILLŐ!


Belső kód Ágazat Választható nyelv Egyéb információ
(pl. szakmai továbbhaladás a 12. évf. után…)
1329 XI. Villamosipar és elektronika angol, német
Villanyszerelő

Jelenleg városi és állami (Szabóky Adolf) ösztöndíjjal támogatott hiányszakma.

A VILLANYSZERELŐ SZINTE EZERMESTER!
PIACKÉPES SZAKMA!
MUNKÁJA NÉLKÜL A HÁZTARTÁSOK, A CÉGEK, A PLÁZÁK SEM TUDNÁNAK MŰKÖDNI.
AKI SZERETI A KIHÍVÁSOKAT, MEGTALÁLJA A SZÁMÍTÁSÁT EBBEN A SZAKMÁBAN!


Felvételi vizsga: nincs

A felvétel feltétele:

 1. Valamennyi szakmacsoportban/szakképzésben az általános iskola eredményes befejezése.
 2. A választott szakmának megfelelő egészségügyi alkalmasság.
 3. Az 1324-es kódszámú (Festő, mázoló, tapétázó) szakképesítés választása esetén, pályaalkalmassági vizsgálaton is részt kell venni.

Rangsorolás:
A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai 8. osztályos félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján történik, valamennyi osztályzattal értékelt tantárgy figyelembevételével. Azonos tanulmányi átlag esetén az érintett tanulók rangsorrendjét a műszaki szakmacsoportokban a mate-matika, fizika, informatika, technika, idegen nyelv 8. osztályos félévi osztályzatainak átlaga dönti el. Amennyiben a jelentkező tanuló az iskolán belül több szakmát is megjelölt, úgy valamennyi területen rangsorolásra kerül.
A szakközépiskolába jelentkezőknek (az érdeklődésüknek megfelelően), érdemes több szakmacsoportot, és azon belül több szakképesítést is megjelölni!

Kollégiumi elhelyezés lehetősége:
A fiúkat és lányokat a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményegységeiben, az iskola 200 méteres körzetében tudjuk elhelyezni.

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:

 • Intézményünk fogadja azokat a tanulókat, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, hallási vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy maga-tartásszabályozási zavarral) küzdenek.
 • A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd: „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort.
 • A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett kötelezően gyógypedagógus irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül.
 • A tanuló a szakértői véleményben foglaltak alapján a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket kaphat. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok:

 • Intézményünk korlátozás nélkül fogadja a szakértői bizottság szakvéleménye alapján a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.
 • Felvételük ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd: „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort.
Nyílt napok ideje (Kód: 1314-től 1318-ig):
2018. november 12.

16.30 órától: Az intézmény bemutatása a pályaválasztó tanulók-nak és szüleiknek.Tájékoztató, tanműhely- és laborlátogatás.

2018. november 30.

8.00 órától 8.30 óráig: Az intézmény bemutatása a pályaválasztó tanulók-nak és szüleiknek.
8.45 órától 11.20 óráig Nyílt tanítási órák (honlapunkon részletes tájékoztató olvasható a nyílt órákról)
Tanműhely- és laborlátogatás.

2018. december 07.

15.00 órától 17.00 óráig: „Találj rá a leendő szakmádra!” szakmai gyakorlati bemutatókkal, interaktív és meglepetés programokkal várunk.
Figyeld a honlapunkat!

További információk:

 • Valamennyi szakközépiskolai szakképzés a 9. évfolyamtól kezdődően az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges szak-mai elméleti, szakmai gyakorlati és közismereti képzést is magába foglaló 3 szakképzési évfolyamon (9 – 10 - 11.) történik.
 • A szakképző évfolyamok végén a tanulók OKJ-s szakképesítést szereznek. Ezt követően lehetőségük nyílik:
  • munkába állni,
  • két év alatt érettségi vizsgát szerezni,
  • az érettségit követően továbbtanulhatnak a „technikus” képzés keretében vagy a felsőoktatásban.
 • Érettségivel vagy befejezett szakközépiskolai/gimnáziumi 10. osztállyal két évfolyamos szakközépiskolai képzésbe lehet bekapcsolódni.
 • Lehetőség van a második szakképesítés ingyenes megszerzésére, iskolarendszerű esti tagozatos képzés keretében, ami szintén két éves. A belépés korhatár nélküli, a szakmai gyakorlat külső képzőhelyen tanulószerződéssel teljesíthető.
 • A szakképzés megkezdésekor (a 9. évfolyamon) a gyakorlati kép-zés tanműhelyben (iskolai vagy gazdálkodó szervezetnél), a további szakképző évfolyamokon tanulószerződéssel, külső gyakorlóhelyen, gazdálkodó szervezeteknél történik.
 • A tanulók a szakképző évfolyamokon a megyében hiányszakmának minősülő szakképesítések tanulása esetében tanulmányi eredménytől függően havi rendszerességgel tanulmányi ösztöndíjat (Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjat) kapnak. Azok a tanulók, akik zalaegerszegi állandó lakhellyel rendelkeznek, Zalaegerszeg Város Ösztöndíjat kaphatnak tanulmányi eredménytől függően. A szakmai záróvizsgát követően a megszerzett szakképesítésük alapján EUROPASS nemzetközi bizonyítvány-kiegészítőt is igényelhetnek.

Elérhetőségek:

Az intézményi adatoknál található elérhetőségeken kívül Bognár Szilárd szakmai igazgatóhelyettestől a 06/30/196-7884-es telefonszámon munkaidőben (és azon kívül is) érdeklődhetnek. Előzetes bejelentkezés nélkül is szeretettel várjuk a Szülőket és a Diákokat Zalaegerszegen a Déryné utca 1. szám alatt.