PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2020/2021.

TECHNIKUM

Belső kód Szakmacsoport/
Ágazat
Választható nyelv Egyéb információ
1314 XIII. Informatika angol, német
Informatikai rendszer és alkalmazásüzemeltető technikus

Az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások öszszehangolt működését biztosítja.

HA SZERETED A KIHÍVÁSOKAT, AZ OKOS ESZKÖZÖKET, NYITOTT VAGY AZ ÚJ FEJLESZTÉSEKRE, ESZKÖZÖK MEGISMERÉSÉRE, ÉS AZOK MŰKÖDTETÉSÉRE, IRÁNYÍTÁSÁRA, AKKOR EZ A SZAKMA A HOZZÁD ILLŐ!


Belső kód Szakmacsoport/
Ágazat
Választható nyelv Egyéb információ
1315 XVI. Építőipar angol, német
Magasépítő technikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással létesítmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Munkafolyamatok összehangolását, szervezését végzi. Az építőanyag-gyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási technológia folyamatát és készletét ellenőrzi.

HA SZERETED A SZÉP, IGÉNYES ÉPÍTETT KÖRNYEZETET, A SZÁMÍTÓGÉPES RAJZOLÁST, A KREATIVITÁST IGÉNYLŐ FELADATOKAT, AKKOR EZ A SZAKMA A HOZZÁD ILLŐ!


Belső kód Szakmacsoport/
Ágazat
Választható nyelv Egyéb információ
1316 VIII. Épületgépészet angol, német
Épületgépész technikus

Az épületgépész technikus egy olyan szakember, aki a családi házak, középületek, intézmények és ipari létesítmények ivóvíz-, szennyvíz-, hűtés- és központifűtés, valamint a gázipari rendszerek tervezésével és a kivitelezés előkészítésével, irányításával és dokumentálásával foglalkozik.

HA FOGÉKONY VAGY A MŰSZAKI ÚJDONSÁGOKRA, ÉRDEKELNEK A MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK, A KREATIVITÁST IGÉNYLŐ FELADATOK, A SZÁMÍTÓGÉPES RAJZOLÁS AKKOR EZ A SZAKMA A HOZZÁD ILLŐ!


Belső kód Szakmacsoport/
Ágazat
Választható nyelv Egyéb információ
1317 XI. Villamosipar és elektronika angol, német
Erősáramú elektrotechnikus

Az üzemi energetikai hálózatok létesítését, üzemeltetését, a villamosenergiagazdálkodás nyomon követését végző szakember. Feladatkörébe tartozik az alkalma-zott irányítástechnikai, valamint hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása és üzemeltetése is. Nem csak a hagyományos, de az okos otthonok telepítésében és programo zásában is jártas, tisztában van a felhasználói programokkal és azok alkalmazásával is. A villanyszerelők tudásanyagát is ismerve együttműködik e szakterület munkatársaival.

HA ÚGY ÉRZED, KIVÁLÓ A PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉGED, BONYOLULT, ÖSSZETETT KÉRDÉSEKET IS KÉPES VAGY ÁTLÁTNI, MEGVÁLASZOLNI, AKKOR AZ ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS KÉPZÉST
NEKED TALÁLTÁK KI!


Belső kód Szakmacsoport/
Ágazat
Választható nyelv Egyéb információ
1318 XI. Villamosipar és elektronika angol, német
Automatikai technikus

Az automatizált gépek, berendezések, rendszerek és épületek szerelését, üzembe helyezését, karbantartását végző szakember. A képzés során elsajátított pneumatikai és hidraulikai ismerek birtokában alkalmas vezérlési és szabályozási feladatok ellátására is, emellett alapos PLC (prog-ramozható logikai vezérlő) ismeretekkel rendelkezik.

A TERMELŐI SZFÉRÁBAN EGYRE KEVESEBB MUNKAERŐRE VAN SZÜKSÉG, DE AZ EGYRE BONYOLULTABB, ÖNÁLLÓAN DOLGOZÓ GÉPEK FELÜGYELETÉRE, KARBANTARTÁSÁRA, JAVÍTÁSÁRA EGYRE SZAKKÉPZETTEBB SZAKEMBEREK IGÉNYELTETNEK! LEGYÉL TE, AKI IRÁNYÍTJA, MŰKÖDTETI EZEKET A RENDSZEREKET!


Az intézménybe történő biztosabb bekerülés érdekében több kódot is célszerű megjelölni!

A közel 50 éves múlttal rendelkező intézményünk 9-12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett a technikumi ágazatnak megfelelő szakmai képzést folytat. Az érettségiző a szakmai tantárgyakból 5. vizsgatárgyként szakmai érettségi vizsgát tesz.

A felvétel feltétele:
Valamennyi szakmacsoportban/ágazatban az általános iskola eredmé¬nyes befejezése.
A választott ágazatnak megfelelő egészségügyi alkalmasság.

Rangsorolás:
A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai 8. osztályos félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján történik, valamennyi osztályzattal értékelt tantárgy figyelembevételével. Azonos tanulmányi átlag esetén az érintett tanulók rangsorrendjét a matematika, fizika, informatika, technika és a tanult idegen nyelv (több idegen nyelv tanulása esetén a jobb osztályzat számít) 8. osztályos félévi osztályzatainak átlaga dönti el.
Amennyiben a tanuló az iskolán belül több tanulmányi területet is megjelölt, úgy valamennyi tanulmányi területen rangsorolásra kerül.

Kollégiumi elhelyezés lehetősége:
A fiúkat és lányokat a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményegységeiben, az iskola 200 méteres körzetében tudjuk elhelyezni.

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:

 • Technikumunk fogadja azokat a tanulókat, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, hallási vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
 • A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd: „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort.
 • A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett kötelezően gyógypedagógus irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül.
 • A tanuló a szakértői véleményben foglaltak alapján a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket kaphat. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulókra vonatkozó szabályok:

 • Intézményünk korlátozás nélkül fogadja a szakértői bizottság szakvéleménye alapján a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.
 • Felvételük ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd: „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort.
 • Nyílt napok ideje (Kód: 1314-től 1318-ig):
  2019. november 11.

  16.30 órától: Az intézmény bemutatása a pályaválasztó tanulóknak és szüleiknek.

  2019. november 28.

  8.00 órától 8.30 óráig: Az intézmény bemutatása a pályaválasztó tanulóknak és szüleiknek.
  8.45 órától 11.20 óráig Nyílt tanítási órák

  2019. december 7.

  11.00 órától 13.00 óráig: „Találj rá a leendő szakmádra!” szakmai gyakorlati bemutatókkal, interaktív és meglepetés programokkal várunk.

  További információk:

  1. A képzés öt éves, ágazati alapoktatás után, a 10. évfolyam elvégzését követően történik a szakmaválasztás.
  2. A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.
   Matematikából, magyarból, történelemből és idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom és az óraszám mint a gimnáziumban. Ezekből a tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. Nem kell ötödik érettségi tárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít. Az ötödik év elvégzése után egyszerre kap a tanuló érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.
  3. A technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít.
  4. A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, szakirányú továbbtanulásnál.
  5. Technikusi képzéseinket választóknak nem kell elhelyezkedési nehézségektől tartaniuk!
  6. A műszaki szakképzéseinkben az egyes szakmáknak megfelelően magas színvonalú AutoCad, ArchiCad és PLC képzésben részesülnek diákjaink.
  7. Érettségi vizsga utáni szakképesítés megszerzése 32 többletpontot jelent a szakirányú felsőfokú tanulmányokhoz.
  8. Tanórán kívüli lehetőségek: könyvtár (internet-eléréssel), természetjárás, sítábor, színház, egyéb szervezett havi diákprogramok. Sportfoglalkozások széles választéka: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, atlétika.