PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018.

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLY

A több mint 45 éves múlttal rendelkező intézményünk a 9-12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett a szakgimnáziumi ágazatnak megfelelő szakmai képzést is folyat. Az érettségiző a szakmai tantárgyakból – 5. vizsgatárgyként – szakmai érettségi és egyben OKJ-s szakmai vizsgát tesz.

A felvétel feltétele:
Az általános iskola eredményes befejezése.

Rangsorolás:
A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai 8. osztályos félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján történik, valamennyi osztályzattal értékelt tantárgy figyelembe vételével. Azonos tanulmányi átlag esetén az érintett tanulók rangsorrendjét a magyar nyelv és irodalom, a matematika, fizika és a tanult idegen nyelv (több idegen nyelv tanulása esetén a jobbik osztályzat számít) 8. osztályos félévi osztályzatainak átlaga dönti el.
Amennyiben a tanuló az iskolán belül több tanulmányi területet is megjelölt, úgy valamennyi tanulmányi területen rangsorolásra kerül.

Kollégiumi elhelyezés lehetősége:
A fiúkat és lányokat a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményegységeiben, az iskola 200m-es körzetében tudjuk elhelyezni.

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:

 • Iskolánk a szakgimnáziumában az alábbi sajátos nevelési igényű tanulókat fogadja:
  • egyéb pszichés fejlődési (tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási) zavarral küzdő tanulók.
 • A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort.
 • A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett – kötelezően –, gyógypedagógus irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül.
 • A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket kaphat. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok:

 • Az ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanulókat iskolánk a felvételi eljárás során korlátozás nélkül fogadja.
 • Felvételük ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort.
 • A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket kaphat.
További információk:
 1. Szakgimnáziumunk – jogszabályban is meghatározott – alapvető feladatai:
  • az általános műveltség megalapozása
  • szakmai elméleti és gyakorlati oktatás már a 9-12. évfolyamon
  • szakirányú felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés
  • szakmai érettségi végzettséget adó érettségi vizsgára történő felkészítés
  • szakirányú munkába állásra történő felkészítés
 2. műszaki szakképzéseinkben az egyes szakmáknak megfelelően magas színvonalú AutoCad, ArchiCad és CNC kezelői képzésben részesülnek diákjaink.
 3. Tanórán kívüli lehetőségek: könyvtár (internet eléréssel), természetjárás, vízitábor, sítábor, színház. Sportfoglalkozások széles választéka: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, atlétika.
 4. Iskolánk részt vesz egy uniós pályázatban, amelyben négy ország (Németország, Lengyelország és Olaszország) 20 diákja 2 éves keresztül közösen dolgozik egy informatikai-elektrotechnikai eszköz elkészítésén. Félévente más-más helyszínen töltenek a diákok egy-egy hetet.